W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Straż Miejska (SM)

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo

Bogusław Ryzner Komendant Straży Miejskiej w zastępstwie

Witold Ilič

e-mail: boguslaw.ryzner@um.jaroslaw.pl,  telefon 16 624 87 49

telefon alarmowy 986


godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

pracownicy

starszy inspektor w SM Paweł Sęk, e-mail: pawel.sek@um.jaroslaw.pl

inspektor w SM Leszek Jagodziński, e-mail: leszek.jagodzinski@um.jaroslaw.pl 

inspektor w SM Dorota Cząstka, e-mail: dorota.czastka@um.jaroslaw.pl 

młodszy inspektor w SM Piotr Demko, e-mail: piotr.demko@um.jaroslaw.pl 

inspektor w SM Aleksander Mnich, e-mail: aleksander.mnich@um.jaroslaw.pl

podinspektor w SM Jacek Borys, e-mail: jacek.borys@um.jaroslaw.pl

pomoc administracyjna w SM Dariusz Woźny, e-mail: dariusz.wozny@um.jaroslaw.pl 

referent w SM Roger Sitarz, e-mail: roger.sitarz@um.jaroslaw.pl

pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Dawid Pelc

zakres działania

Straż Miejska działa jako komórka organizacyjna urzędu, ale na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz w zatwierdzonym przez radę regulaminie.
Straż Miejska realizuje w szczególności zadania w zakresie utrzymania porządku publicznego, wynikające ze stosownych przepisów.
Strukturę organizacyjną oraz zadania straży określa regulamin straży miejskiej nadawany w drodze zarządzenia przez burmistrza.

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany:

  • nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy,
  • szanować powagę, honor i godność obywateli oraz własną, zachowywać uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
  • zachowywać się z godnością w czasie pracy i poza nią, 
    przy wykonywaniu zadań przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację,
  • przestrzegać prawa, rzetelnie, bezstronnie i terminowo wykonywać polecenia,
  • podejmować interwencje w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi, 
    zachowywać tajemnicę państwową i służbową.

Straż Miejska (SM) nadzorowana przez Bogusława Ryznera komendanta w zastępstwie w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio II zastępcy burmistrza ds. infrastruktury społecznej Dariuszowi Traczowi.

 

   

Powiadom znajomego