W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)

adres

Urząd Miasta Jarosławia

Rynek 6

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Patrycja Lachnik

Rynek 6, III piętro, pokój numer 31
telefon 16 624 87 40
e-mail: patrycja.lachnik@um.jaroslaw.pl

Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych

Bartłomiej Zyzański

Rynek 6, III piętro, pokój numer 30

telefon 16 624 87 66

e-mail: bartlomiej.zyzanski@um.jaroslaw.pl

 

pracownicy

administrator systemu teleinformatycznego Jacek Ochab, e-mail: jacek.ochab@um.jaroslaw.pl

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Grzegorz Król, e-mail: grzegorz.krol@um.jaroslaw.pl

zakres działania

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
5) przeprowadzanie okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji obiegu dokumentów niejawnych,
6) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
8) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, decyzji odmawiających wydanie poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
9) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
11) współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie,
12) opracowanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w komórkach organizacyjnych urzędu,
13) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą,
14) opracowanie i aktualizowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „„zastrzeżone” w komórkach organizacyjnych urzędu,
15) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zakresu i warunków stosowania bezpieczeństwa fizycznego w celu ochrony informacji o klauzuli „zastrzeżone”,
16) zapewnienie opracowania i aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
17) zapewnienie bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemu informatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa,
18) kontrolowanie przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji systemu informatycznego.
2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych działający na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. W skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych, obok Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wchodzą także:
1) kierownik wyodrębnionej wewnętrznej komórki organizacyjnej o nazwie "Kancelaria Materiałów Niejawnych", odpowiedzialnej za rejestrowanie, przechowywanie, właściwy obieg i wydawanie tych materiałów uprawnionym osobom,
2) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych współpracuje w zakresie ochrony danych niejawnych z osobą wyznaczoną przez burmistrza do pełnienia funkcji administratora systemu teleinformatycznego.
5. Dopuszcza się utworzenie stanowiska zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN) w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio burmistrzowi Marcinowi Nazarewiczowi.

    

Tag

Powiadom znajomego