W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Informatyczne Centrum Zarządzenia Miastem (ICZM)

adres

 

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

koordynator

 

pracownicy


inspektor Piotr Gargas
telefon 16 624 87 13, e-mail: piotr.gargas@um.jaroslaw.pl

inspektor Grzegorz Król
telefon 16 624 87 91, e-mail: grzegorz.krol@um.jaroslaw.pl

pomoc administracyjna Jan Turowski

telefon 16 624 77 71, e-mail: jan.turowski@um.jaroslaw.pl

zakres działania

1) wdrażanie informatyzacji w urzędzie, a w szczególności:

a) opracowywanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych, 
b) analizowanie potrzeb i ustalanie kolejności wdrożeń, 
c) badanie rynku komputerowego pod kątem przydatności i możliwości zastosowania nowych rozwiązań, 
d) planowanie inwestycji i diagnozowanie potrzeb w zakresie sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieciowej, 
e) opracowywanie standardów zakresie metod i narzędzi informatycznych, 
f) zarządzanie projektami teleinformatycznymi prowadzonymi dla potrzeb urzędu, 

2) administrowanie i pełnienie nadzoru nad systemami informatycznymi, 

3) zapewnianie sprawnego działania sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz ciągłości pracy posiadanych systemów informatycznych poprzez: 
a) zarządzanie i optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów informatycznych, 
b) monitorowanie i konserwację systemów, 
c) analizowanie i usuwanie nieprawidłowości w pracy systemów, 
d) prowadzenie doraźnych szkoleń, 
e) egzekwowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na posiadany sprzęt i oprogramowanie, 
f) prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu i oprogramowania, 
g) sprawowanie pieczy nad systemem komputerowym oraz prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, 
h) bieżące utrzymanie i naprawy sprzętu informatycznego oraz infrastruktury sieciowej, 
i) wdrażanie i utrzymanie aplikacji zakupionych na potrzeby jednostek organizacyjnych urzędu,

4) realizowanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych,

5) udzielanie pomocy technicznej z zakresu obsługi komputera w formie bezpośredniej i przez telefon,

6) sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania wykorzystywanego przez użytkujących pracowników,

7) gromadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania,

8) administrowanie oprogramowaniem wykorzystywanym w jednostkach organizacyjnych urzędu,

9) testowanie i wdrażanie nowego oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz uniwersalnego oprogramowania aplikacyjnego,

10) sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania na zamówienia publiczne oraz opracowywanie specyfikacji technicznej do przetargów na sprzęt komputerowy,

11) administrowanie systemami operacyjnymi obejmujące w szczególności: 
a) obsługę kont użytkowników, 
b) instalowanie łat i poprawek, 
c) monitorowanie aktywności i obciążenia systemu, 
d) sprawdzanie spójności i zajętości systemu plików, 
e) usuwanie zbędnych plików, 
f) tworzenie skryptów powłoki systemowej, 
g) archiwizacja, odtwarzanie po awariach,

12) administrowanie bazami danych, polegające w szczególności na: 
a) definiowaniu oraz przydzielaniu dostępu do danych, 
b) zarządzaniu fizyczną strukturą baz danych, 
c) monitorowaniu i zarządzaniu przestrzenią dyskową, 
d) dokonywaniu archiwizacji, odtwarzaniu danych po awariach.

13) administrowanie siecią teleinformatyczną, w szczególności: 
a) zarządzanie infrastrukturą sieciową, 
b) zarządzanie centralą telefoniczną, 
c) zapewnienie sprawności działania wydzielonej komputerowej sieci energetycznej, 
d) zarządzanie uprawnieniami użytkowników sieci.

14) zarządzanie podpisami elektronicznymi,

15) obsługa techniczna zdalnych sesji rady i posiedzeń komisji rady oraz telekonferencji burmistrza,

16) opracowanie dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym w obszarze informatyzacji miasta, w tym opracowanie i koordynacja wdrażania koncepcji Smart-City,

17) opracowanie kierunków działania oraz standardów innowacji w sferze informatycznej w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych miasta,

18) utworzenie wspólnej sieci światłowodowej i pełnej obsługi informatycznej w mieście oraz koordynacja baz danych i systemów informatycznych jednostek organizacyjnych miasta,

19) monitorowanie najnowszych rozwiązań i projektów nowoczesnej infrastruktury miejskiej oraz innych rozwiązań ułatwiających jego funkcjonowanie,

20) koordynacja zastosowania informatyki w innowacyjnych projektach miejskich dotyczących w szczególności Smart-City,

21) prowadzenie polityki Smart-City Jarosław i promowanie jej idei, w tym analiza i identyfikacja potrzeb mieszkańców w zakresie rozwiązań Smart-City,

22) wdrażanie transformacji cyfrowej miasta w kierunku Human Smart-City, mającej za zadanie poprawę jakości życia mieszkańców, stanowiącej podstawę do działania Jarosławskiej Karty Miejskiej,

23) utworzenie systemu Jarosławskiej Karty Miejskiej (aplikacji mobilnej, portalu internetowego i fizycznej karty), którego zadaniem będzie skoordynowanie wszystkich ulg miejskich w celu poprawy komfortu życia mieszkańców,

24) analiza i koordynacja nowych wdrożeń oraz modernizacja istniejących usług w sferze informatycznej mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców,

25) dokonywanie oceny wpływu zaimplementowanych innowacji informatycznych na rozwój miasta,

26) poszukiwanie najnowszych rozwiązań informatycznych oraz projektów dotyczących nowoczesnej infrastruktury miejskiej w obszarze IT na podstawie analizy trendów rozwoju Smart-City w Kraju i na świecie,

27) koordynacja obsługi mieszkańców z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań elektronicznych,

28) wdrażanie rozwiązań związanych z objęciem wspólnymi technologiami informatycznymi urzędu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,

29) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta, spółkami komunalnymi w ramach Smart-City w celu rozwoju i integracji usług miejskich,

30) określenie zasad i wytycznych zmierzających do budowy cyberbezpieczeństwa w mieście w celu standaryzacji i ujednolicenia systemu ochrony danych,

31) koordynowanie przygotowania i realizacji wdrażanych projektów informatycznych w komórkach organizacyjnych urzędu oraz jednostkach organizacyjnych miasta,

32) utworzenie i obsługa platformy służącej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

Koordynatorem Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem (ICZM) jest Jacek Ochab, a w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio sekretarzowi miasta Magdalenie Kapuście.

    

Tag

Powiadom znajomego