W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Biuro Burmistrza Miasta (BBM)

adres

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1

37-500 Jarosław

telefon

16 624 87 00

faks

16 624 87 65

e-mail

kancelaria@um.jaroslaw.pl

kierownictwo


dyrektor Małgorzata Młynarska

III piętro, pokój numer 32
telefon 16 624 87 43
e-mail: malgorzata.mlynarska@um.jaroslaw.pl  

pracownicy

I piętro, pokój numer 9 - sekretariat główny
podinspektor Agnieszka Wilczyńska-Gemra
telefon 16 624 87 01, e-mail: agnieszka.gemra@um.jaroslaw.pl

I piętro, pokój numer 17

inspektor Iwona Międlar

telefon 16 624 87 23, e-mail: iwona.miedlar@um.jaroslaw.pl

podinspektor Renata Pęcak
telefon 16 624 87 23, e-mail: renata.pecak@um.jaroslaw.pl

II piętro, pokój numer 27
sekretarka Monika Sadurska
telefon 16 624 87 00, e-mail: monika.sadurska@um.jaroslaw.pl

zakres działania biura

1) obsługa administracyjno-organizacyjna, w tym asystencka, burmistrza i zastępców burmistrza, obejmująca:
a) prowadzenie sekretariatów, uwzględniające zwłaszcza:
- prowadzenie rejestru przyjęć obywateli oraz obsługę e-organizatora,
- prowadzenie kalendarza spotkań służbowych,
- obsługę centrali telefonicznej i faksu,
b) prowadzenie rejestrów:
- poleceń wyjazdów służbowych dla pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
- zawieranych umów, z wyjątkiem umów o pracę, umów najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
- zaproszeń wpływających do burmistrza,
- instytucji kultury,
c) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem udziału burmistrza i/albo delegowanych przez burmistrza przedstawicieli miasta w oficjalnych spotkaniach, uroczystościach, wydarzeniach czy publicznych wystąpieniach oraz zapewnienie ich właściwej oprawy, a także koordynacja i obsługa kontaktów zagranicznych miasta,
d) przygotowywanie listów, życzeń i pism okolicznościowych podpisywanych przez burmistrza z okazji wydarzeń tego wymagających,
e) organizacja i koordynacja cyklicznych spotkań burmistrza z mieszkańcami w dzielnicach miasta,
f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem:
- honorowego patronatu burmistrza nad wydarzeniami, inicjatywami czy imprezami oraz jego udziałem w komitetach honorowych,
- Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia "Jarosława",
2) koordynowanie spraw związanych z Jarosławskim Budżetem Obywatelskim, w tym weryfikacja oraz realizacja projektów z zakresu kompetencji biura,
3) organizowanie oraz koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej we współpracy z rzecznikiem prasowym oraz z merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta,
4) prowadzenie obsługi fotograficznej i relacji video imprez oraz spotkań zwłaszcza z udziałem burmistrza oraz gromadzenie materiałów fotograficznych i video na potrzeby biura i rzecznika prasowego,
5) przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej, a także przygotowywanie prezentacji multimedialnych z zakresu zadań biura,
6) kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, w tym poprzez organizację wydarzeń (m. in. obchody Dnia Patrona Miasta),
7) prowadzenie działań promocyjnych miasta, w tym wymagających przygotowywania materiałów okolicznościowych oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi urzędu,

8) konsultowanie materiałów promocyjnych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne urzędu,
9) nadzór nad obsługą i redagowaniem oraz udział w redagowaniu, we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta:
a) oficjalnej strony internetowej miasta,
b) profilu miasta na portalach społecznościowych,
10) współpraca z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu i Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu oraz nadzór merytoryczny nad tymi jednostkami,
11) opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności burmistrza,
12) prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych,
13) przygotowywanie innych publicznych przedsięwzięć organizowanych przez biuro,
14) monitorowanie efektów udziału interesariuszy we współdecydowaniu i współzarządzaniu miastem oraz przekazywanie wniosków z monitoringu do burmistrza.

Biuro Burmistrza Miasta (BBM) nadzorowane jest przez dyrektor Małgorzatę Młynarską, a w strukturze organizacyjnej podlega bezpośrednio burmistrzowi Marcinowi Nazarewiczowi.

Przy pomocy BBM wykonywany jest nadzór wraz ze współpracą z jednostkami organizacyjnymi:

1. Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki,

2. Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,

3. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Szczegółowe informacje

sprawa zasady osoba odpowiedzialna wnioski
Honorowy patronat Burmistrza Miasta Jarosławia Zasady objęcia honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia imprez lub wydarzeń reguluje Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19 lutego 2020 w sprawie zasad objęcia honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia imprez lub wydarzeń

Iwona Międlar

I piętro, pokój numer 17

telefon 16 624 87 23

mail: iwona.miedlar@um.jaroslaw.pl

wnioski
Rejestr instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

Monika Sadurska

II piętro, pokój 27

telefon 16 624 87 00

mail: monika.sadurska@um.jaroslaw.pl

 

wnioski
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie miasta Jarosławia Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Monika Sadurska

II piętro, pokój 27

telefon 16 624 87 00

mail: monika.sadurska@um.jaroslaw.pl

wnioski

 

 

     

Tag

Powiadom znajomego