W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Placówki wsparcia dziennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Placówki wsparcia dziennego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (SO)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 (parter, pokój numer 2).

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
2) odpis z właściwego rejestru,
3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
4) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
5) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
6) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych,
7) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spełnienia wymogów wynikających z art. 25, 26 i 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez kierownika oraz wychowawców zatrudnionych w placówce,
8) pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki.

Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży wydaje się na czas nieokreślony w formie decyzji.

Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

Sprawy związane z placówkami wsparcia dziennego prowadzi

Agnieszka Dąbrowska, inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych

parter, pokój nr 6, tel. 16 624 87 36,

mail: agnieszka.dabrowska@um.jaroslaw.pl

Załączniki

Powiadom znajomego