W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 
● samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i i wyższej,
● ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
● przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
● autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:


 
● osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
● jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
● posiadacze  środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.


Obowiązek podatkowy


 
Obowiązek podatkowy  powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy  został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. 

Miejsce złożenia dokumentów


kancelaria ogólna, pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Jarosławia

Wydział Finansowo-Księgowy
Rynek 1
37-500 Jarosław

Terminy i sposoby płatności


Podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania  dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku  w kasie urzędu miasta lub na konto:

KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU   
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa  prawna:
1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2015r., poz. 2025), 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2018, poz. 2436).

Uchwała i formularze obowiązujące w 2024 roku:

Uchwała nr 752/LVI/2022 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Deklaracja od środków transportowych na rok (DT-1)
Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)

Załączniki

Powiadom znajomego