W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Opłaty za korzystanie z zezwolenia i opłaty skarbowe

XML

Opłaty za korzystanie z zezwolenia

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe, czyli:

 • 43,75 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem podatku VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym, 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% należnej opłaty.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależytej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

W roku nabycia zezwolenia (ustawa nie przewiduje zwrotu opłaty alkoholowej), opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia: Bank Pekao S.A. I oddział w Jarosławiu 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491,
 • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasie urzędu (kasa czynna 7.30 do 14.30).

Opłaty skarbowe

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika (za wyjątkiem pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów, udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu),
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia,
 • 5 zł - od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.

Opłatę skarbową wnosi się:

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu: Bank Pekao S.A.  I oddział w Jarosławiu 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491,
 • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasie urzędu (kasa czynna 7.30 do 14.30).

Brak artykułów