W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Rodzaje konsultacji

XML

Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy następujących ustaw:

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, z zastrzeżeniem art. 7, który mówi o wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego określany w drodze odrębnej uchwały.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław w sprawach ważnych dla mieszkańców określa uchwała nr 112/XII/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce burmistrza, a uprawnionymi do występowania z wnioskiem są:

 1. mieszkańcy miasta (w liczbie co najmniej 300 osób),
 2. komisja rady właściwa rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji,
 3. grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób,
 4. kluby radnych,
 5. Młodzieżowa Rada Miasta,
 6. rady dzielnic,
 7. organizacje pożytku publicznego w liczbie co najmniej 10 lub rady organizacji pożytku publicznego.

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w następujących formach:

 1. otwartych spotkań z mieszkańcami, zwanych spotkaniami konsultacyjnymi we wszystkich lub wybranych okręgach wyborczych,
 2. badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu, założeń do projektu dokumentu, propozycji rozwiązania ważnej dla miasta sprawy na stronie internetowej urzędu i przyjmowania uwag na piśmie za pomocą m. in. poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwag, formularza ankietowego, itd.
 3. środowiskowych zebrań przedstawicieli organizacji politycznych, sportowych i zawodowych działających na terenie miasta,
 4. przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom,
 5. innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji,
 6. udostępniania mieszkańcom skrzynki na skargi i wnioski umieszczonej w holu celem wyrażenia opinii.

Burmistrz Miasta Jarosławia dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności. Dopuszczalne jest prowadzenie konsultacji w różnych formach.

Poza konsultacjami spraw ważnych dla gminy, opisanymi powyżej, można wyróżnić kilka typów konsultacji, których realizacja wynika z odrębnych ustaw. Przede wszystkim będą to konsultacje dotyczące:

Brak artykułów