W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

zgromadzenia publiczne

XML


Organizator zgromadzenia ma obowiązek powiadomić Urząd Miasta Jarosławia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na obszarze miasta. 

Postępowanie w tej sprawie może odbyć się w jednym z dwóch trybów: 
1. Postępowanie zwykłe – należy powiadomić o zgromadzeniu urząd w taki sposób, aby wiadomość o zamiarze jego zorganizowania dotarła do urzędu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia; 
  
2. Postępowanie uproszczone - należy powiadomić o zgromadzeniu urząd w taki sposób, aby wiadomość o zamiarze jego zorganizowania dotarła do urzędu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, przy czym postępowanie to można przeprowadzić jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. W tym przypadku organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna. 
  
Wymagane dokumenty: 
  
Postępowanie zwykłe: 
1. zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – POBIERZ
2. oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeżeli jest nim inna osoba niż organizator) – POBIERZ
3. zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia. 
  
Postępowanie uproszczone: 
1. zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie uproszczone - POBIERZ
  
Miejsce składania dokumentów: 
Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia 
  
Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych 
  
Opłaty: 
brak 
  
Odpowiedź: 
Urząd powiadamia organizatora zgromadzenia pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku: 
  
1. ewentualnie  występujących w zawiadomieniu brakach formalnych, 
UWAGA! Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne; 
  
2. w postępowaniu zwykłym - o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia; 
  
3. wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego, przy czym organ gminy po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie  tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
Tryb odwoławczy: 
w przypadku otrzymania decyzji o zakazie zgromadzenia, organizator ma prawo do odwołania się do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od momentu jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

UWAGA! Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeśli: 

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; 
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub 13;

c) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26 a.
  
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022.1389 t.j.) 
  
Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem, związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia. 

Brak artykułów