Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023
Projekt uchwały nr 2 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023
Projekt uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 8 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok
Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za 2022 rok
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu za 2022 rok
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 r.
Sprawozdanie z działalności Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2022 r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia 18 sierpnia 2023 r. - 15 września 2023 r . ze szczególnym uwzględnieniem reaklizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia