Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław
Projekt uchwały nr 2 w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu
Projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2023
Projekt uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zbycia nieruchomości
Projekt uchwaly nr 10 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2023-2028
Projekt uchwały numer 11 (dodatkowy) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Projekt uchwały numer 12 (dodatkowy) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok
Projekt uchwały numer 13 (dodatkowy) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok
V. Gospodarka zielenią na terenie miasta i na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław
VI. Omówienie stanu dróg po akcji zimowego utrzymania
VII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia 16 marca-13 kwietnia 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Rady