W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Rejestr instytucji kultury

XML

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław: 
1.Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora. 
2.Zgodnie z § 10 ust.2 rozporządzenia, dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru; 
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 
3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 
5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.


Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miasta Jarosławia należy dokonywać na konto bankowe "Dochody Urzędu Miasta":

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Wykaz instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław

 

LP NAZWA INSTYTUCJI KULTURY ADRES
1 Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

plac Mickiewicza 6

37-500 Jarosław

2 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

ul.ks. Jakuba Makary 1

37-500 Jarosław

3 Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Rynek 5

37-500 Jarosław

 

Zgodnie z § 35 pkt 1 lit. b) oraz pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia prowadzenie rejestrów instytucji kultury oraz współpraca z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Centrum Kultury i Promocji, Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Fredry oraz nadzór merytoryczny nad tymi jednostkami, należy do zadań Biura Burmistrza Miasta.

 

Sprawy związane z prowadzeniem rejestru prowadzi:

Monika Sadurska

Biuro Burmistrza Miasta

Rynek 1

37-500 Jarosław

pokój nr 23, II piętro

telefon 16 624 87 00

mail: monika.sadurska@um.jaroslaw.pl

Wykaz, rejestr, księgi rejestrowe instytucji kultury

Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Burmistrz Miasta Jarosławia, rejestr instytucji kultury prowadzony przez organizatora oraz księgi rejestrowe instytucji kultury: 1. Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu, 3. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, a...