W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Zarządzenia Burmistrza

RSS XML

Lead

Jeśli chcesz zapoznać się z zarządzeniami Burmistrza Miasta Jarosławia starszymi - wydanymi do 31 grudnia 2020 roku -
przejdź tu

zarządzenie nr: 16/2022
zarządzenie nr 16/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoly
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/2022
zarządzenie nr 10/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/2022
zarządzenie nr 14/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Jarosławia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15/2022
zarządzenie nr 15/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 8/2022
zarządzenie nr 8/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/2022
zarządzenie nr 7/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/2022
zarządzenie nr 9/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 5/2022
zarządzenie nr 5/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 6/2022
zarządzenie nr 6/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie utrzymania trwałości projektu "Dostępna Szkoła" realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu w projekcie "Dostępna szkoła" w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IŻ.00 00 021/18 zawartej w dniu 16 września 2021 r. realizacja przedsięwzięcia pt. Dostępność-szkoła bez barier o numerze 245/2021/BZP/DS
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc zarządzenie nr 455/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utrzymania trwałości projektu "Dostępna Szkoła", realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu w projekcie "Dostępna Szkoła" w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IŻ. 00 00 021/18 zawartej w dniu 16 września 2021 r. realizacja przedsięwzięcia pt. Dostępność-szkoła bez barier o numerze 8_1_7_2021_WW_A.
zarządzenie nr: 4/2022
zarządzenie nr 4/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie powołania i określenia zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Urzędzie Miasta Jarosławia
Status obowiązujące