Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 (...)
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 (...)
Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską” (...)
Projekt uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 8 wsprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2022
Projekt uchwały nr 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok,
Projekt uchwały nr 11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Rynek 6 – opracowanie dokumentacji technicznej elewacji (...)
Projekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
Projekt uchwały nr 16 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław (...)
Projekt uchwały nr 17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok
Infirmacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2021/2022
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia 16 września 2022 r. - 21 października 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia