Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie przekazania petycji
Projekt uchwały nr 2 w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz (…)
Projekt uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżeciee Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżeciee Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od (...)
Projekt uchwały nr 8 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia za okres 19 marca 2022 r. - 14 kwietnia 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Rady Miasta Jaroslawia