Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie