Informacja o działalności Urzędu Miasta Jarosławia w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo to zbiór informacji o urzędzie, który może być odczytany przez syntezator mowy, czytnik ekranu (w telefonie komórkowym i/lub komputerze) bez grafiki i bez utraty informacji.Załączniki:

Informacja o działalności Urzędu Miasta Jarosławia - tekst odczytywalny maszynowo