W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Burmistrz

Burmistrz Miasta Jarosławia 
mgr Waldemar Paluch
Burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch

Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław

tel. (+48) 16 624 87 01
e-mail: burmistrz@um.jaroslaw.pl


Sylwetka burmistrza

Burmistrz Miasta Jarosławia, mgr Waldemar Paluch, urodził się w 1970 r. w Jarosławiu, żona Bernadetta, troje dzieci: Bartłomiej, Wiktoria i Maja.

Ukończył Politechnikę Lubelską na kierunku Zarządzanie finansami.

Pierwszą pracę podjął w jarosławskiej jednostce wojskowej. W latach 2001-2008 pracował jako specjalista w Bielskich Zakładach Obuwniczych BEFADO. Został liderem i zarządzającym grupą specjalistów handlowych. Od 2012 r. pełnił funkcję dyrektora ds. handlowych firmy branży obuwniczej HESS. Ponadto od 1996 r. prowadził własne przedsiębiorstwo, które zajmowało się m.in. doradztwem i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych.

Zadania i uprawnienia

Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających status burmistrza.

Burmistrz jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Burmistrz, pełniąc z mocy ustawy funkcję Szefa  Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia, kieruje oraz koordynuje realizację przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta Jarosławia.

Do wyłącznej kompetencji burmistrza należą sprawy wynikające z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu, a w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowania go na zewnątrz,
2) podejmowanie czynności należących do jego kompetencji w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
3) powoływanie i odwoływanie zastępców burmistrza,
4) występowanie z wnioskiem o powołanie i odwołanie skarbnika,
5) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
6) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
7) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta,
8) przygotowywanie projektów uchwał rady,
9) określenie sposobu wykonywania uchwał,
10) przedkładanie radzie sprawozdań z wykonania uchwał,
11) wykonywanie budżetu,
12) dysponowanie środkami pieniężnymi gminy,
13) reprezentowanie miasta w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
14) przedkładanie radzie wniosków oraz propozycji w sprawie wykorzystania mienia komunalnego,
15) wydawanie zarządzeń wprowadzających regulaminy dotyczące działalności urzędu,
16) uczestnictwo w pracach związków i porozumień międzygminnych,
17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami obowiązującego prawa oraz uchwałami rady miasta do kompetencji burmistrza.

W zakresie bezpośredniej właściwości burmistrza pozostaje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi urzędu:

  1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych,
  2. Biuro Burmistrza Miasta,
  3. Rzecznik prasowy,
  4. Biuro Strategii i Pozyskiwania Funduszy,
  5. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej,
  6. Samodzielne stanowisko ds. audytu,
  7. Samodzielne stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego,
  8. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  9. Inspektor Ochrony Danych.

  


Sprawozdania burmistrza

Sprawozdania do kwietnia 2021 roku

Sprawozdania od maja 2021 roku

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane