W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Program "Czyste powietrze"

XML

Gmina Miejska Jarosław informuje, że przystąpiła do programu "Czyste Powietrze 2.0" i uruchomiła punkt informacyjno-konsultacyjny dotyczący programu.

Punkt będzie czynny w poniedziałki w godzinach od 11.30 do 15.30 oraz w środy i piątki w godzinach od 12.00 do 15.00.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Jarosławia, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 624 87 89.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),
- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
- numer księgi wieczystej,
- numer działki,
- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

- wartość dochodu/rodzaj PIT,
- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
- załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Informujemy, że od 3 stycznia 2023 roku weszły w życie zmiany w Programie priorytetowym "Czyste Powietrze":

Zmiany objęły m. in.:

- podwyższenie progów dochodowych,

-urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji,

-możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z programu,

-wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia,

-zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj. dotacji połączonej z kredytem bankowym,

-wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji,

-wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Miejska Jarosław w ramach programu "Czyste Powietrze" zrealizowała 154 przedsięwzięcia na łączną kwotę 2 749 356,61 zł.

W ramach realizacji porozumienia z dnia 16 grudnia 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyjęła i przekazała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2022 roku 20 wniosków o dofinansowanie, w tym zawarto 13 umów.