W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgonie z zapisami § 4 ww. uchwały:

"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3. Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa".

4. Kandydatem do składu komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

3) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

4) komisarz wyborczy;

5) urzędnik wyborczy;

6) mąż zaufania;

7) obserwator społeczny;

8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c) zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

- jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja;

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym pełnomocnicy wyborczy zgłaszają kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 8 marca 2024 r., a obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu do dnia 18 marca 2024 r.  

Jeżeli liczba zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych kandydatów na członków danej obwodowej komisji wyborczej miałaby być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji - kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania.

Osoby powołane na członków obwodowych komisji wyborczych zostaną powiadomione o terminie pierwszego posiedzenia komisji oraz terminie obowiązkowego szkolenia.

Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław, II piętro, pok. 27 w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 8 marca 2024 r. do godz. 15.30.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia np. pocztą lub kurierem, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście - kopie uwierzytelnia osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Wyborcy mogą też samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.

Formularz zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej

Klauzula informacyjna Krajowego Biura Wyborczego
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa.

W sprawie zasad przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się  z Administratorem danych osobowych - Krajowym Biurem Wyborczym z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub na adres e-mail: iodo@kbw.gov.pl

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

   

Załączniki

Powiadom znajomego