Gmina Miejska Jarosław na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację o petycjach, rozpatrzonych w roku poprzednim.

Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.Załączniki:

Zbiorcza informacja o petycjach rozaptrzonych w 2015 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku