Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 649 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) znajdują się w załączonych plikach.Załączniki: