Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego" w Jarosławiu w 2024 roku.

Treść Zarządzenia nr 5475/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu" w 2024 roku wraz z załącznikiem oraz treść Zarządzenia nr 491/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2024 roku" dostępne są poniżej w plikach.Załączniki: