Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie nr 145/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 kwietrnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2023 roku
Klauzula informacyjna
Oświadczenie (word)
Oświadczenie (pdf)
Wzór oferty