Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych [...]
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie pożytku publicznego
Oświadczenie
Oświadczenie
wzór oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie nr 140/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania konmisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań [...]