Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Treść Zarządzenia nr 29/2022 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wraz z załącznikiem znajdują się poniżej w pliku.Załączniki: