Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 (...)
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem” w ramach Rządowego Funduszu (...)
Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską” (...)
Projekt uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok