Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek
Projekt uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt nr 5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu
Projekt uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok
Projekt uchwały nr 8 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok