Wykaz spraw do załatwienia z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych:

  1. Wydawanie dowodów osobistych.
  2. Działalność gospodarcza.
  3. Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką.
  4. Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
  5. Sprawy meldunkowe (nadanie numeru PESEL, zgłoszenie pobytu stałego/czasowe, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i inne).
  6. Sprawy wojskowe.
  7. Rejestr wyborców.


Załączniki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Procedura uzyskania dowodu osobistego w miejscu zamieszkania
wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
formularz CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o działalności gospodarczej
załącznik CEID-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
załącznik CEIDG-RD wykonywana działalność gospodarcza
załącznik CEIDG-RB informacja o rachunkach bankowych
załącznik CEIDG-SC udział w spólkach cywilnych
załącznik CEIDG-PN udzielone pełnomocnictwa
załącznik CEIDG-POPR formularz do dokonyania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
załącznik CEIDG-ZS zarządca sukcesyjny
wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką-word
zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP
oświadczenie wnioskodawcy
zgłoszenie pobytu stałego
zgłoszenie pobytu czasowego
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
wniosek o nadanie numeru PESEL
wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych
wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
oświadczenie - rezygnacja z załatwienia sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP
wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych/etatowych potrzeb
wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych
wniosek o przeznaczenie osób do funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych
wniosek o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych
wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w czasie pokoju
wniosek o odroczenie służby wojskowej
załącznik nr 1 do wniosku o odroczenie służby wojskowej
załącznik nr 2 do wniosku o odroczenie służby wojskowej
wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny
wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania