Zbigniew Piskorz
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław
I piętro, pok. 11
tel. 16 624 87 31

mail: iod@um.jaroslaw.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników,którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119z 04.05.2016). zwanego dalej RODO,oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie,
2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość wymogów ochrony danych, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz powiązanych z tym audytów,
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
4) współpraca z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
5) podejmowanie czynności szczegółowo określonych w obowiązującym w urzędzie Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI).