Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Oświaty i Sportu
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie