Listy przydziału mieszkań są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, II piętro, pokój nr 19.Załączniki:

Informacje o propozycjach dotyczących zamiany mieszkań