Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

decyzja-nr sprawy GKN.7022.2.2.2019 z dnia 12 października 2021 r.Załączniki: