W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

centrala: (+48) 16 624 87 00
sekretariat: (+48) 16 624 87 01 
fax: (+48) 16 624 87 65

e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP (więcej o ePUAP)

www.miastojaroslaw.pl

Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego

XML

Zagospodarowanie Przestrzenne Miasta Jarosławia

Miasto Jarosław posiada 36 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia objęta planami miejscowymi 565, 56 ha, co stanowi ok. 16, 41% ogólnej powierzchni miasta.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego obejmują następujące obszary:

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 110 kV ze stacji Jarosław Północ w Jarosławiu (pow. 1,2 ha), uchwalony Uchwałą nr 574/XXXIX/02 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lutego 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 21, poz.425 z dnia 26 kwietnia 2002 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny użytkowane rolniczo położone po północnej stronie ulicy Dojazdowej (pow. 0,5 ha), uchwalony Uchwałą nr 645/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1403 z dnia 12 listopada 2002 r. 

3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (przylegający do istniejącego boiska sportowego) położony przy ul. Dolnoleżajskiej  (pow. 0,6 ha), uchwalony Uchwałą nr 646/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r.- opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1404 z dnia 12 listopada 2002 r. (ze zmianami).

3a. Zmiana nr 1/1/2013 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (przylegający do istniejącego boiska sportowego) położony przy ul. Dolnoleżajskiej w Jarosławiu, uchwalona Uchwałą nr 809/LXX/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 sierpnia 2014 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2014 r., poz. 2564.  

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren przylegający do cmentarza komunalnego przy ul. Krakowskiej (pow. 0,6 ha), uchwalony Uchwałą nr 647/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1405 z dnia 12 listopada 2002 r.

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny istniejącego składowiska odpadów komunalnych oraz tereny użytkowane rolniczo wolne od zabudowy położone po wschodniej stronie ul. Kamiennej w dzielnicy Łazy Kostkowskie (pow. 41,5 ha,) uchwalony Uchwałą nr 648/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1406 z dnia 12 listopada 2002 r. 

6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu drogi dojazdowej do elektrowni gazowej w Jarosławiu (pow. 1,2 ha), uchwalony Uchwałą nr 649/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 69, poz. 1407 z dnia 12 listopada 2002 r.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Bandurskiego – Harcerska 1/01” (pow. 2,15 ha),  uchwalony Uchwałą nr 77/IX/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 55, poz. 1120 z dnia 18 czerwca 2003 r.

8.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi przy ul. Przemysłowej 2/01” (pow. 1,0 ha), uchwalony Uchwałą nr 128/XIV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 września 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 1945 z dnia 4 listopada 2003 r.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Usługi ogólnomiejskie oświaty i kultury przy ul. Siemieńskiego i Pruchnickiej 5/01” (pow. 1,4 ha), uchwalony Uchwałą nr 129/XIV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 września 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 1946 z dnia 4 listopada 2003 r.

10.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa usługowo-handlowa przy ul. Sanowej 3/01” (pow. 1 ha),  uchwalony Uchwałą nr 130/XIV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 września 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 1947 z dnia 4 listopada 2003 r.

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dom studencki  przy ul. Zbożowej (pow. 0,2 ha), uchwalony Uchwałą nr 131/XIV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 września 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 1948 z dnia 4 listopada 2003 r.

12.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa jednorodzinna i usługowa przy ul. Skrzyneckiego 6/01” (pow. 1,3 ha), uchwalony Uchwałą nr 149/XV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 października 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 170, poz. 2222 z dnia 8 grudnia 2003 r.

13.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny użytkowane rolniczo położone po zachodniej stronie ulicy Starosanowej (pow. 4,0 ha),  uchwalony Uchwałą nr 150/XV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 października 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 179, poz. 2927 z dnia 18 grudnia 2003 r.

14.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren położony wzdłuż istniejącego ciągu pieszego w rejonie ul. Pruchnickiej i Elektrownianej (pow. 0,5 ha), uchwalony Uchwałą nr 151/XV/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 października 2003 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 179, poz. 2928 z dnia 18 grudnia 2003 r.

15.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny: wolne od zabudowy użytkowane rolniczo, istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, położone w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich , Dolnoleżajska, Kruhel Pełkiński i drogi polnej od strony północnej (pow. 22 ha),  uchwalony Uchwałą nr 252/XXIX/04 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 maja 2004 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 92, poz. 998 z dnia 19 lipca 2004 r.

16.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po południowej stronie ulicy Szczytniańskiej (pow. 2,0 ha), uchwalony Uchwałą nr 253/XXIX/04 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 maja 2004 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 92, poz. 999 z dnia 19 lipca 2004 r.

17.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po wschodniej stronie ulicy Starosanowej (pow. 1,5 ha),  uchwalony Uchwałą nr 340/XXXVI/04 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 listopada 2004 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 150, poz. 2424 z dnia 21 grudnia 2004 r.

18.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (wraz z istniejącym zespołem zabudowy wolnostojącej), usytuowany w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania ulic Fredry i Kielara (pow. 1,5 ha),  uchwalony Uchwałą nr 341/XXXVI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 149, poz. 2405 z dnia 20 grudnia 2004 r.

19.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od wschodu linią PKP, od południa ul. Szczytniańską, od zachodu ul. Lotników i od północy ul. Krakowską  (pow. 65 ha), uchwalony Uchwałą nr 562/XXIX/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2005 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 159, poz. 2919 z dnia 12 grudnia 2005 r. (ze zmianami).

19a.Zmiana Nr 1/2016 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od wschodu linią PKP, od południa ul. Szczytniańską, od zachodu ul. Lotników i od północy ul. Krakowską, uchwalony Uchwałą nr 683/LXII/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2018 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 1250.

20.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/05 terenu położonego pomiędzy ul.  Głęboką i Żołnierską (pow. 2,3 ha),  uchwalony Uchwałą nr 749/LXIV/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 września 2006 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 131, poz. 1798 z dnia 30 października 2006 r.

21.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” (pow. 63 ha), uchwalony Uchwałą nr 750/LXIV/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 września 2006 r.- opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 134, poz. 1887 z dnia 10 listopada 2006 r. (ze zmianami).

21a.Zmiana Nr 1/1/2010 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” (pow. 0,25 ha), uchwalona Uchwałą nr 163/XVIII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2011 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 169, poz. 2438 z dnia 2 listopada 2011 r. 

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan” przy ul. 3-go Maja (pow. 5,85 ha), uchwalony Uchwałą nr 765/LXVII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 października 2006 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 137, poz. 1936 z dnia 20 listopada 2006 r. 

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” (pow. 35 ha),  uchwalony Uchwałą nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 r. - opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 89, poz. 2005 z dnia 5 listopada 2007 r. (ze zmianami).

23a.Zmiana Nr 1/1/2010 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” (16 terenów o łącznej pow. 3,0 ha), uchwalona Uchwałą nr 263/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2012 r., poz. 1039.

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ulicami  Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i  Piekarską (pow. 8,40 ha), uchwalony  Uchwałą nr 491/XLV/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 grudnia 2008 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 4, poz. 40 z dnia 19 stycznia 2009 r. (ze zmianami).

24a.Zmiana Nr 1/1/2013 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego  pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską w Jarosławiu, uchwalona Uchwałą nr 810/LXX/2014 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 18 sierpnia 2014 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2014 r., poz. 2565.

24b.Zmiana Nr 2/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego  pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską, uchwalona Uchwałą nr 66/VI/2019 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 25 lutego 2019 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2019 r. poz. 1167.

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/07  obszaru „Morawska Północ” (pow. 34 ha), uchwalony Uchwałą nr 540/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 marca 2009 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 29, poz. 807 z dnia 8 maja 2009 r. 

26.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/07 w rejonie ulicy Boczna Sanowa (pow. 16 ha), uchwalony Uchwałą nr 541/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 marca 2009 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 29, poz. 808 z dnia 8 maja 2009 r. 

27.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/08 obszaru „Spółdzielcza” (pow. 11,50 ha), uchwalony  Uchwałą  nr 697/LVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2009 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 91, poz. 2063 z dnia 26 listopada 2009 r.

28.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/08 obszaru „Sportu i rekreacji przy ul. Bandurskiego” (pow. 3,20 ha), uchwalony Uchwałą nr 698/LVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2009 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 91, poz. 2064 z dnia 26 listopada 2009 r. 

29.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Za Parkiem” (pow. 108,69 ha), uchwalony Uchwałą nr 821/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 43, poz. 956 z dnia 28 maja 2010 r.  (ze zmianami).

29a.Zmiana Nr 1/1/2012 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” w Jarosławiu, uchwalona Uchwałą nr 613/LV/2013 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 26 sierpnia 2013 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2013 r., poz. 3233.  

30.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/09 obszaru „Zespołu Klasztornego OO Dominikanów” (pow. 5 ha), uchwalony Uchwałą nr 262/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2012 r., poz. 1038.  

31.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/10 obszaru położonego w rejonie ulic Traugutta i Pruchnickiej „Centrum Handlowe” (pow. 1,80 ha), uchwalony Uchwałą nr 287/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2012 r., poz. 1230. 

32.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12 obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej, Podzamcze i Zwierzynieckiej w Jarosławiu (pow. 23 ha), uchwalony Uchwałą nr 639/LVII/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 października 2013 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2013 r., poz. 4062.

33.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajskiej i Brodowicze w Jarosławiu (pow. 55 ha), uchwalony Uchwałą nr 811/LXX/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia  18 sierpnia 2014 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2014 r., poz. 2497.

34.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 4/10 na części Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego w Jarosławiu (pow. 5,90 ha), uchwalony Uchwałą nr 23/VI/2015  Rady Miasta Jarosławia z dnia  26 lutego 2015 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2015 r., poz. 898.

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/17 obszaru „Kruhel Pełkiński Wschód” w Jarosławiu (pow. 11,10 ha), uchwalony Uchwałą nr 67/VI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lutego 2019 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2019 r. poz. 1668.

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/15 obszaru w rejonie ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu (pow. 26,67 ha), uchwalony Uchwałą nr 212/XVI/2019  Rady Miasta Jarosławia z dnia  25 listopada 2019 r. – opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2019 r. poz. 6695.