zamówienie na:

Dostawa mleka smakowego i białego w opakowaniu 0,2 l. do szkół podstawowych w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2008  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


 Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
                      „ Dostawę mleka do szkół podstawowych  w Jarosławiu
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
       Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin
                            H.W.D.D. Szczepanik S.J.
               ul. Jasińskiego 56, 37-700 Przemyśl

 
cena netto wybranej oferty:     144 278,51 zł.        
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęły trzy oferty:
 
1.   Widamid Sp.zo.o., 37-100 Łańcut, ul. Składowa 2
2.   Smak Serwis Sp.zo.o., 37-100 Łańcut, ul. Boczna Kasprowicza 11
3.   Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin H.W.D.D. Szczepanik
      37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56
 
          W związku z powyższym prosi się przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
                                                                                       Z poważaniem

                                                                       Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

                                                                                                                Bogdan  Wołoszyn

                                           

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (22 grudnia 2008, 15:41:33)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (2 stycznia 2009, 14:29:35)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1274