zamówienie na:

Druk Biuletynu Informacyjnego Miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE  
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„ Druk biuletynu informacyjnego Miasta Jarosławia ”
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
          Drukarnia KOLOR DRUK
      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    37-500 Jarosław, Ul. Podzamcze 28 b
cena netto wybranej oferty:     30 790,98  zł.        
Ogółem w postępowaniu wpłynęło sześć ofert:
 
1. Drukarnia INTERAK Sp.zo.o., ul. Kościuszki 93, 64-700 Czarnków
2. Drukarnia TOP DRUK – Zelkowski Ryszard, ul. Wojska Polskiego 122, 18-402 Łomża
3. Zakład Wielobranżowy –Drukarnia, „MULTICOLOR” – Bujak Krzysztof
    ul. Siemieńskiego 18, 37-500 Jarosław
4. DUET Poligrafia – Handel- Kazimierz Tomal , 26-200 Końskie, ul. Łazienna 4
5. Drukarnia KOLOR DRUK, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 37-500 Jarosław, Ul.  Podzamcze 28 b
6.Wydawnictwo „PAPIRUS”, Marek Trojniak,, 37-500 Jarosław , Ul. Spytka 11
 
            W związku z powyższym prosi się przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymanie niniejszego pisma do Urzędu Miasta Jarosławia w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (22 grudnia 2008, 13:58:26)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (28 stycznia 2009, 08:04:28)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1989