zamówienie na:

Wykonanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej i parków na terenie miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Ptrzetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez
Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
wykonanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej i parków na terenie  miasta Jarosławia  
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
P.P.U.H. „ MAPA – 2”
Tadeusz Matysiak
ul. Siemieńskiego 52, 37-500 Jarosław

 
cena netto wybranej oferty:       240 000,00  zł.        
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
 
 W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta
w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
 
                                                                                   Z poważaniem 
 
                                                         ZASTĘPCA  BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                                         STANISŁAW MISIĄG

 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (17 grudnia 2008, 09:00:01)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (30 stycznia 2009, 08:00:34)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1174