zamówienie na:

konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


 Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez
Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
wykonanie Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia  
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
PGE Dystrybucja Zamość Sp.zo.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu
ul. Elektrowniana 4,  37-500 Jarosław

 
cena netto wybranej oferty:       210 000,00  zł.        
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
 
 W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta
w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
 
                                                                                 Z poważaniem
 
                                                       ZASTĘPCA  BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                                      STANISŁAW MISIĄG
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (16 grudnia 2008, 13:32:56)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (30 stycznia 2009, 08:13:01)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1381