zamówienie na:

utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 grudnia 2008  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygniecie 
OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Bieżące Utrzymanie czystości i porządku na terenach należących
do Gminy Miejskiej Jarosław

 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp.zo.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

 
cena netto wybranej oferty:     261 682,00   zł.        
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
          W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
 
                                                                                    Z poważaniem 
 
                                                              ZASTĘPCA  BURMISTRZA  ds. GOSPODARKI
 
                                                                                                         STANISŁAW  MISIĄG 
 
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (16 grudnia 2008, 10:13:42)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (30 stycznia 2009, 08:33:31)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292