zamówienie na:

utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w Jarosławiu w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

zamawiający: Gmina Miejska Jarosława
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 grudnia 2008  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 

Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w Jarosławiu ”
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp.zo.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

 
cena netto wybranej oferty:     172 890,00   zł.        
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
          W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
                                                                                     Z poważaniem
   
                                                                                   ZASTĘPCA  BURMISTRZA  ds. GOSPODARKI
 
                                                                                                            STANISŁAW  MISIĄG
 
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (15 grudnia 2008, 14:43:49)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (30 stycznia 2009, 08:36:13)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333