zamówienie na:

dostawa –elementy słupowe i kurtyny świetlne iluminacji świątecznej

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"dostawę elementów słupowych i kurtyn świetlnych iluminacji świątecznej"

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Konsorcjum Jerzy Najbar
ul. Słoneczna 13 a
38-200 Jasło

cena netto wybranej oferty: 23 700,00 zł

Ogółem w postępowaniu wpłynęło cztery oferty:

  1. Neonica Sp. z o.o.; ul. M. Wedmanowej 6a; 93-228 Łódź;
  2. Decor Light Sp z o.o.; ul. Szklana 20a; 43-300 Bielsko-Biała;
  3. Konsorcjum Jerzy Najbar; ul. Słoneczna 13a; 38-200 Jasło;
  4. Odeon s.c. Remigiusz Starobrat, Damian Imiela; ul. Łowicka 26A; 44-105 Gliwice.

W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Urzędu MIasta Jarosławia w celu podpisania umowy.

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

STANISŁAW MISIĄG

modyfikacja siwz z dnia 06.11.2008 - zmiana opisu przedmiotu zamówienia (27kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (4 listopada 2008, 11:14:42)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (14 listopada 2008, 09:18:30)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1164