zamówienie na:

Wykonanie adaptacji pomieszczeń na segment żywieniowy w budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu

zamawiający: Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 19 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
   
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego 


Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie adaptacji pomieszczeń na segment żywieniowy
w budynku  Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu”

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
EUROBUD” Spółka z o. o.
37-565 Roźwienica
Bystrowice 164
Cena wybranej oferty:  39 605,25 zł brutto.

Ogółem wostępowaniu wpłynęło pięć ofert:
1. Spółdzielnia Rzemieślnicza ”Wielobranżowa”; 37-500 Jarosław; ul. Św. Ducha 8
2. Firma Budowlana „ MATBUT”; 37-500 Jarosław ; ul. Burmistrza Jerzego Matusza 10
3. Firma Handlowo Usługowa  ”ROGLBUD”; 37-200  Przeworsk; Rozbórz 70
4. GRP Firma Budowlana; 37-500 Jarosław; ul. Lubelska 19

W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Publicznego Gimnazjum nr 3
w  Jarosławia w celu podpisania umowy.
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
                                                                                            Z poważaniem
                                                                                            Dyrektor Szkoły
                                                                                            Ewa Jankowska

 
specyfikacja (76kB) word
umowa (109kB) word
opis techniczny (35kB) word
przedmiar (903kB) pdf
formularze (71kB) word

metryczka


Opublikował: Aneta Gnes (29 października 2008, 14:02:57)

Ostatnia zmiana: Aneta Gnes (19 listopada 2008, 14:46:36)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1255