zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego zaplecza ul. Franciszkańskiej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia ulicznego zaplecza ul. Franciszkańskiej w Jarosławiu"

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

"ELEKTROSPRZĘT" s.c.
J.I. Graboń
37-500 Jarosław
ul. Orkana 18

 

cena netto wybranej oferty:   72 300, 95 zł

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

Stanisław Misiąg

  siwz (322kB) word         przedmiar (40kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (23 października 2008, 17:17:40)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 listopada 2008, 08:40:15)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1244