zamówienie na:

Remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – segment ,,D,, i Łącznik w Jarosławiu

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 4 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
 
Ogłoszenie
o wyniku postępowania przetargowego
 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.07.223.1655)  uprzejmie zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie Remontu pokrycia dachu papą termozgrzewalną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
– segment ,,D,, i ,, Łącznik,,
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy;
 
 
ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY
Janusz Golema
ul. Siemieńskiego 14
35-234 Rzeszów
 
 
cena netto wybranej oferty:     44.065,08  zł.  
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęło 4 ofert :
 
1.Firma Budowlana Waldemar Baran; ul. Hetmańska 9/306 35-045 Rzeszów,
2.,,EROBUD,,; Bystrowice 164; 37-565 Rożwienica,
3.Zakład Budowlany Marian Pszon; ul. Dolnoleżajska 35  37-500 Jarosław.
 
  
     W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie 7  dni od otrzymania pisma do Zespołu Szkół Ogólnokształcących celu podpisania umowy.
 
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
                                                                            Z poważaniem
                                                                            Dyrektor Szkoły
                                                                             Dorota Tracz  
 
 

siwz (376kB) word
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (144kB) word
          
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (14 października 2008, 14:52:30)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (7 listopada 2008, 14:29:34)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1778