zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spytka w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 października 2008  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Budowę oświetlenia ulicznego ul. Spytka w Jarosławiu"

 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

P.W. "ELEKTROSPRZĘT" s.c.
J.I. Graboń
37-500 Jarosław; ul. Orkana 18

cena netto wybranej oferty:    56 233,13 zł

Ogółem w postępowaniu wpłynęło dwie oferty:

  1. "ELSTER" s.c. 37-522 Wiązownica 428;
  2. P.W. "ELEKTROSPRZĘT" s.c.; J.I. Graboń; ul. Orkana 18; 37-500 Jarosław.

W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym, niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

Stanisław Misiąg  siwz (323kB) word               przedmiar (1454kB) pdf     
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (8 października 2008, 14:11:05)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (4 listopada 2008, 11:20:13)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1266