zamówienie na:

Wykonanie remontów bieżących ulic gminnych o nawierzchniach gruntowych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 29 października 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U..07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejsą Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"wykonanie bieżących remontów ulic gminnych o nawierzchniach gruntowych"

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Spółdzielnia Produkcji Rolnej
Zakład Rem.-Bud. i Wod. Melioracji
ul. Kopystyńskiego 1; 37-500 Jarosław

 

Ogółem w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

  1. Spółdzielnia Produkcji Rolnej - Zakład Rem. Bud. i Wod. Melioracji; ul. Kopystyńskiego 1; 37-500 Jarosław.

 

W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym, niż 7 dni od dnia otrzymania nieniejszego pisma do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.

  Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

Stanisław Misiąg

  siwz (354kB) word        ofertowy (55kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (8 października 2008, 10:35:33)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (4 listopada 2008, 11:00:54)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1287