zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Jarosławia

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 października 2008  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE   
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„ Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Jarosławia”
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
INFORES SP.ZO.O.
37-500 Jarosław, ul. Spytka 5
 
cena netto wybranej oferty:     24 565,00  zł.        
Ogółem w postępowaniu wpłynęło sześć ofert: 
 
1. KEN Technologie Informatyczne Sp. zo.o., 50-224 Wrocław,   pl. Strzelecki 20
2. BIT ELEKTRONIK  S.C., Plac Mickiewicza 10,   37-500 Jarosław
3. Firma „INFOGAL” Janusz Sarzyński, 37-300 Leżajsk,  ul. 11-go Listopada 5
4. ZETO RZESZÓW SP.ZO.O., Ośrodek Terenowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
5. FAST SP.ZO.O., 91-174 Łódź,  ul. Romanowska 55 e
6. INFORES SP.ZO.O., 37-500 Jarosław, ul. Spytka 5  

W związku z powyższym prosi się przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.

Dziękuję za udział w postępowaniu
 
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (7 października 2008, 14:55:01)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (28 października 2008, 09:08:28)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1336