zamówienie na:

Remont pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 w Jarosławiu

zamawiający: Miejskie przedszkole Montessori nr 8, 37-500 Jarosław, os. Słoneczne 6
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 października 2008  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 
 OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


 Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „ Remont pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 ”
 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
      SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA
      37 – 500 JAROSŁAW, UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 8

 
cena netto wybranej oferty:     54 217, 58  zł.        
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęły trzy oferty:
 
1. FIRMA BUDOWLANA WALDEMAR BARAN, 35 – 049 RZESZÓW, UL HETMAŃSKA 9/306
2. USŁUGI BUDOWLANE „ ROMEX” ZAWITKOWSKI ROMAN, 37 – 500 JAROSLAW,
UL DOJAZDOWA 33
3. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA, 37 – 500 JAROSŁAW,
UL. ŚWIĘTEGO DUCHA 8
 
          W związku z powyższym prosi się przedstawicieli wybranej firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 
                                                                                              Z poważaniem 
 
                                                                                               Janina Szajny


                                                                                                                Dyrektor MP nr 8 Montessori

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (3 października 2008, 12:22:37)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (29 października 2008, 09:17:41)
Zmieniono: Rozstrzygnięty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1465