zamówienie na:

Na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia oraz dostawę: 1 zestawu komputerowego, 2 kamer monitorujących (1 dualnej typu Auto Dome, działającej na zasadzie radiowego przesyłu sygnału, 1 megapikselowej IP D/N – 5,0 MP), rejestratora cyfrowego, 1 monitora LCD 20’ oraz realizację prac instalacyjno-montażowych

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 3 października 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
                                                   OGŁOSZENIE
                             O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia oraz  dostawę: 1 zestawu komputerowego, 2 kamer monitorujących (1 dualnej typu Auto Dome, działającej na zasadzie radiowego przesyłu sygnału, 1 megapikselowej IP D/N – 5,0 MP), rejestratora cyfrowego, 1 monitora LCD 20’  oraz realizację prac instalacyjno-montażowych
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
ALNET SYSTEM s.c.
Krzysztof Machała, Grzegorz Szpunar
37-500 Jarosław, ul. Sobieskiego 20
 
Ogółem w postępowaniu wpłynęła jedna oferta 
 
 
          W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.


Dziękuję za udział w postępowaniu           
                                                                                   Z poważaniem


                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA


                                                                                                          BOGDAN  WOŁOSZYN 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (23 września 2008, 14:27:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (21 października 2008, 07:57:59)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1228