zamówienie na:

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 1 października 2008  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
OTTO POLAND SP.ZO.O.
UL. KONDUKTORSKA 4
00-775 WARSZAWA

 
cena netto wybranej oferty:     35 224,00  zł.        
Ogółem w postępowaniu wpłynęła jedna oferta 
 
          W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.


Dziękuję za udział  w  postępowaniu 

                                                                                Z poważaniem
 
                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA


 
                                                                              STANISŁAW  MISIĄG 


metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (23 września 2008, 09:39:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (8 października 2008, 08:22:55)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1236